Znanstveni sodelavec s področja teoretične fizike in kemije materialov (ab initio oz. DFT strukturno modeliranje)

18. junij 2018

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto znanstvenega sodelavca s področja teoretične fizike in kemije materialov (ab initio oz. DFT strukturno modeliranje).
Rok za prijavo: 9. 7. 2018

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca iz področja ab initio ali DFT modeliranja strukturnih, elektronskih optičnih lastnosti naprednih amorfnih oksidnih materialov.

Področje dela:

 • teoretične raziskave na področju optičnih lastnosti defektov v amorfnih oksidnih materialih,
 • sodelovanje in teoretična podpora eksperimentalnem delu na področju fotokatalizatorjev in elektromagnetih materialov,
 • vključitev v pripravo projektnih prijav.

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo naziv docenta ali pa izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docenta s področja fizike, kemije, materialov ali podobnega področja,
 • da izkazujejo izkušnje in raziskovalne rezultate iz teoretičnih raziskav amorfnih oksidnih materialov,
 • da imajo zmožnost za spodbujanje in opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,
 • da ima odlično znanstveno in strokovno bibliografijo,
 • zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.

Predviden nastop dela 1. septembra 2018. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.  

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,
 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,
 • seznam pomembnih publikacij,
 • dve priporočilni pismi.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki v kadrovsko službo Univerze v Novi Gorici, na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si