Rektorska konferenca RS o merilih za sprejem novih čanic

02. julij 2018

V petek, 29. junija 2018, je v prostorih Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri potekala seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), ki ji predseduje rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Seje se je poleg rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Igorja Papiča in rektorja Univerze na Primorskem prof. dr. Dragana Marušiča prvič udeležil novi rektor Univerze v Mariboru in podpresednik Rektorske konference RS prof. dr. Zdravko Kačič. Predsednik RK RS prof. dr. Zavrtanik je podpredsedniku RK RS prof. dr. Kačiču v imenu RK RS čestital ob izvolitvi za rektorja Univerze v Mariboru.

Člani Rektorske konference RS so na zasedanju obravnavali merila za sprejem novih članic. Pripravljen je bil namreč osnutek pravilnika, kriterije kakovosti pa bodo dodali do naslednje seje, ko načrtujejo tudi sprejetje pravilnika. “Ključno kar velja pri tem omeniti je to, da smo se dogovorili, da je potrebno nove članice sprejemati s konsenzom in ne s preglasovanjem” je povedal prof. dr. Zavrtanik.

Zaradi večanja števila tujih študentov se je Rektorska konferenca dotaknila tudi postopkov za pridobitev pravice bivanja in študija tujcev pri nas. Z Ministrstvom za javno upravo bodo poskušali doseči dogovor o enostavnejših postopkih, ki bodo pravočasni in ne bodo ovirali študentov.

Rektorska konferenca je razpravljala tudi o sodelovanju med slovenskimi in kitajskimi univerzami, saj se srečujejo s precej agresivnimi načini s strani kitajskih univerz. “Gre za načrtovan pristop kitajskih univerz, kako bi razširili dosedanje sodelovanje z našimi univerzami. Želimo vzpostaviti vzajemnost, da vse, kar mi nudimo njim, bi morali zagotoviti za naše študente in profesorje na njihovi strani” je izpostavil prof. dr. Papič. “Pojavljajo se ideje o odpiranju kitajskih fakultet v Sloveniji in seveda na tem nivoju moramo imeti zelo jasno razdelano strategijo na podlagi vzajemnosti” je še zaključil prof. dr. Papič. V okviru RK RS bodo pripravili pobudo, da bi na državni ravni imeli skupno strategijo o sodelovanju s kitajskimi univerzami.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Od leve proti desni: prof. dr. Dragan Marušič (UP), prof. dr. Zdravko Kačič (UM), prof. dr. Danilo Zavrtanik (UNG) in prof. dr. Igor Papič (UL).
Zasedanje 3. redne seje Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatnem obdobju 2018-2019.