Asistent z doktoratom s področja vinogradništva

11. julij 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto asistenta z doktoratom s področja vinogradništva.
Rok za prijavo: do 31. 7. 2018

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja vinogradništva, agronomije, biotehniških znanosti,
  • da razpolagajo s praktičnimi in teoretičnimi znanji s področja vinogradništva, vinogradniških tehnik, načrtovanja terenskih poskusov ter analiznih metod v pridelavi in predelavi grozdja,
  • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do desetih ur tedensko pri predmetih povezanih z vinogradništvom, ampleografijo, kemijo in biologijo tal, analizo grozdja ter vodenje študentov pri diplomskih nalogah na Univerzi v Novi Gorici,
  • da bodo aktivno sodelovali pri obstoječem in bodočem raziskovalnem delu Centra za raziskave vina,
  • aktivno znanje angleškega jezika, zaželjeno znanje italijanskega jezika,
  • sposobnost za delo v skupini.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

  • življenjepis,
  • dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah,
  • znanstveno in strokovno bibliografijo.

Predviden nastop dela 27.08.2018, zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si