Docent / znanstveni sodelavec s področja biologija (biokemija / molekularna ali celična biologija / mikrobiologija / biotehnologija / imunologija)

27. avgust 2018

Univerza v Novi Gorici, Laboratorij za vede o okolju in življenju objavlja prosto delovno mesto docenta / znanstvenega sodelavca s področja biologija (biokemija / molekularna ali celična biologija / mikrobiologija / biotehnologija / imunologija).
Rok za prijavo do 30. 9. 2018

Od kandidatov pričakujemo:

  • doktorat znanosti s širšega področja biologije (biokemija / molekularna ali celična biologija / mikrobiologija / biotehnologija / imunologija),
  • zaželjene so tudi izkušnje z raziskovalnim delom v tujini (1 leto ali več),
  • dobro teoretično znanje in praktične izkušnje s področja molekularne in celične biologije, proteinske biotehnologije in biokemije, kar se mora odražati v bibliografiji z ustreznim številom izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah,
  • odlično poznavanje standardnih postopkov kloniranja, mutageneze, čiščenja proteinov, karakterizacije proteinov (ELISA, IP, WB) in njihovega označevanja, dela s sesalčjimi celičnimi kulturami, svetlobne mikroskopije in pretočne citometrije,
  • zaželjene so tudi izkušnje z ekstra-celičnimi vezikli in poznavanje biofizikalnih tehnik za karakterizacijo makromolekulskih struktur in interakcij,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja biologije in /ali biokemije na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka ali najkasneje do 1. januarja 2019, zaposlitev za določen čas 18 mesecev z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si