Podoktorski sodelavec s področja kemije materialov

05. september 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemije materialov.
Rok za prijavo: do 28. 9. 2018

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja kemije, znanosti o materialih ali sorodnih ved,
  • da imajo znanje in izkušnje iz naprednih metod sinteze oksidnih in neoksidnih sistemov ter strukturni in mikrostrukturne karakterizacije,
  • sposobnost dobre pisne in ustne komunikacije v angleščini,
  • dobro znanstveno bibliografijo,
  • pripravljenost prevzeti delo asistenta pri predavanjih na Univerzi v Novi Gorici do pet ur tedensko,
  • da začne z zaposlitvijo na Univerzi v Novi Gorici do 15. novembra.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen raziskovalno delo Laboratorija za raziskave materialov (http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-raziskave-materialov/) (http://www.ung.si/~mvalant/index.html)
Deloval bo na področju sinteze in karakterizacije naprednih funkcionalnih materialov kot so topološki izolatorji, fotokatalizatorji in elektridi.

Nastop dela najkasneje do 15.11.2018.
Zaposlitev je za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za eno leto.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si