Docent / znanstveni sodelavec s podočja kemije ali znanosti o materialih

21. september 2018

Laboratorij za vede o okolju in življenju Univerze v Novi Gorici odpira prosto delovno mesto raziskovalnega sodelavca / docenta za kandidate, ki jih zanima raziskovalna in akademska kariera na Univerzi v Novi Gorici.
Rok za prijavo do 12. 10. 2018 oz. do zapolnitve mesta.

Od kandidatov pričakujemo:

  • doktorat znanosti s področja kemije ali znanosti o materialih,
  • zaželjene so tudi izkušnje z raziskovalnim delom v tujini (1 leto ali več),
  • dobro teoretično znanje in praktične izkušnje s področja instrumentalnih tehnik za analize okoljskih vzorcev, kakovosti in varnosti hrane in/ali biomedicinsko diagnostiko ali karakterizacijo materialov, kar se mora odražati v bibliografiji z ustreznim številom izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah,
  • poznavanje spektroskopskih tehnik (UV-Vis, FTIR in/ali optotermičnih tehnik), zaželjene so tudi izkušnje s področja kromatografije in mikrofluidike,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja splošne in analizne kemije in/ali kemije okolja na enem ali več študijskih programih Univerze v Novi Gorici.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka ali najkasneje 1. novembra 2018, zaposlitev za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.

Obvezne priloge:

  • življenjepis z dokazili o izobrazbi,
  • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si