Asistent s področja fizika ali astronomija

28. november 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja fizika ali astronomija.
Rok za prijavo do: 19.12.2018

Od kandidatov pričakujemo:

  • najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo 2. stopnje s področja,
  • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
  • znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalno delo Centra za astrofiziko in kozmologijo.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka oziroma od 1. januarja 2019, zaposlitev za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si