Asistent z doktoratom s področja fizike ali astrofizike (m/ž)

18. januar 2019

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto asistenta z doktoratom s področja fizike ali astrofizike.
Rok za prijavo do: 8. 2. 2019

Od kandidatov pričakujemo:

  • doktorat znanosti s področja fizike ali astrofizike,
  • izkušnje z numeričnim modeliranjem, analizami podatkov in optimizacijskimi metodami,
  • poznavanje področja izbruhov sevanja gama,
  • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
  • znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalno delo Centra za astrofiziko in kozmologijo na področju konstelacije nano satelitov za detekcijo časovno spremenljivega sevanja, ki prihaja z visokoenergijskih prehodnih izvorov, kot so izbruhi sevanja gama in elektromagnetni dvojniki dogodkov gravitacijskih valovov.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka, zaposlitev za določen čas 24 mesecev.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija,

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si