Podoktorski sodelavec s področja fizike, kemije ali znanosti o materialih

13. februar 2019

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fizike.
Prijave bomo začeli ocenjevati 6. 3. 2019.
Kasnejše prijave bomo sprejemali do zapolnitve mesta.

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike, kemije ali znanosti o materialih,
 • da imajo znanje in izkušnje z eksperimentalnim delom na področju fizike in dokazane izkušnje na vsaj enem izmed naslednjih podpodročij:
  • zasnova in izvedba poskusov na področju fotoemisije, po možnosti časovno ločljive, z namenom preučevanja vzorcev trdne snovi,
  • zasnova in izvedba poskusov na področju fotoemisije, po možnosti časovno ločljive, z namenom preučevanja razredčenih vzorcev atomov in molekul,
  • zasnova in izvedba poskusov, ki temeljijo na izkoriščanju magneto-optičnega Kerrovega pojava,
  • ultra-visoke vakuumske tehnike in instrumentacija.
 • da bodo prevzeli tudi pedagoške obveznosti,
 • dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat/kandidatka bo neposredno vključen/a v naslednja raziskovalna dela:

 • razvoj eksperimentalne komore svetlobnega vira CITIUS (glej http://www.ung.si/en/research/laboratory-of-quantum-optics/about/),
 • pomoč uporabnikom svetlobnega vira Citius pri pripravi poskusov,
 • razvoj svoje raziskovalne linije na področju znanosti o materialih.

Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno z izvolitvijo prevzel/a tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Zaposlitev bo za določen čas enega leta, z možnostjo morebitnega podaljšanja.

Obvezne priloge:

 • življenjepis,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
 • znanstvena in strokovna bibliografija,

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki na naslov: tea.stibilj.nemec@ung.si, giovanni.de.ninno@ung.si .

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si