Asistent s področja arhitekture (m/ž)

26. februar 2019

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto asistenta s področja arhitekture.
Rok za prijavo: 18. 3. 2019

Od kandidatov se pričakuje:

 • univerzitetno diplomo ali diplomo II. stopnje iz področja arhitekture, arhitekturnega konservatorstva, urbanističnega načrtovanja in oblikovanja, ali drugo diplomo II.stopnje na področju grajenega okolja,
 • zaželjene so raziskovalne izkušnje na področju ponovne uporabe kulturne dediščine,
 • teoretično ozadje in delovne izkušnje iz področij arhitekturnega restavratorstva in konservatorstva, adaptivne ponovne uporabe, kulturne krajine in zgodovinske urbane krajine, kulturnega teritorialnega sistema, ocenjevanja in upravljanja kulturnih območij,
 • dobro znanje angleškega in slovenskega jezika,
 • izkušnje iz sodelovanja na evropskih projektih je prednost,
 • znanje hrvaškega jezika je prednost.

Izbrani kandidat/kandidatka bo neposredno vključen v projekt CLIC, inovativno financiranje, poslovni in upravljavski modeli za adaptivno ponovno uporabo kulturne dediščine, HORIZON2020 SC5-22-2017.
Cilj projekta CLIC je določiti orodja za testiranje, izvajanje, potrjevanje in skupno uporabo inovativnih »krožnih« modelov financiranja, poslovanja in upravljanja za sistemsko prilagodljivo ponovno uporabo kulturne dediščine, ki dokazuje gospodarsko, družbeno in okoljsko primernost za trajnostno in dolgoročno ustvarjanje blaginje.

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • podpora vodji projekta pri opredelitvi baze “zgodb o uspehu” pri financiranju adaptivne ponovne uporabe kulturne dediščine,
 • podpora vodji projekta pri izdelavi seznama uspešnih in inovativnih poslovnih modelov za ponovno uporabo kulturne dediščine v modelu krožnega gospodarstva,
 • podpora vodji projekta v lokalnem partnerstvu z mestom Reko (Hrvaška) pri oblikovanju možnih rešitev za prilagodljivo ponovno uporabo kulturne dediščine v modelu krožnega gospodarstva za mesta,
 • podpora vodji projekta pri splošnem upravljanju in administraciji projekta CLIC.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka ali najkasneje 1. aprila 2019, zaposlitev za določen čas 20 mesecev z možnostjo podaljšanja pogodbe za določen ali nedoločen čas.

Projekt CLIC se izvaja na podiplomskem študijskem progamu Študiji kulturne dediščine (do s.l. 2018/2019 Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dedščine), Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici v Vipavi in Rožni dolini (Nova Gorica).

Obvezne priloge:

 • življenjepis z dokazili o izobrazbi,
 • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si