Podoktorski sodelavec ali docent s področja računalniške matematike

27. marec 2019

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca ali docenta s področja računalniške matematike.

Rok za prijavo: razpis je zaključen.

Namen raziskav, v katere bo vključen/a izbrani/a kandidat/ka, je razvoj naprednih simulacijskih metod z nadzorom kakovosti in zanesljivosti za probleme s področja računske biomehanike (tudi medicine in kirurških operacij) in računske znanosti o materialih. Zato od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja uporabne ali računalniške matematike ali s področja tehnike,
 • da imajo izkušnje z vsaj eno od naslednjih numeričnih metod: nezvezne metode Galerkina, izogeometrične metode, razširjena metoda končnih elementov, brezmrežne metode, kolokacijske metode, poligonalne metode končnih elementov, metode navideznih elementov in metode za zniževanje reda modela ter skaliranje,
 • da imajo objave v uglednih znanstvenih revijah in zaželjene izkušnje s pisanjem predlogov projektov,
 • dobro znanje računalniškega programiranja v enem od sledečih programskih jezikov: Fortran, C++, Matlab, Python (najbolj zaželen),
 • samostojnost, prilagodljivost za delo v mednarodni skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • prednost bodo imeli kandidati, ki imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.

Izbrani/a kandidat/ka bo vključen/a v raziskovalno delo Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko. Skladno z izvolitvenim nazivom bo prevzel/a tudi pedagoške obveznosti na študijskih programih Univerze v Novi Gorici v obsegu do 6 ur tedensko.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka. Začetek dela po dogovoru, a najkasneje 1. oktobra 2019. Zaposlitev je za določen čas dveh let z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge:

 • motivacijsko pismo (največ dve A4 strani) z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in raziskovalnih interesov,
 • življenjepis,
 • celotna znanstvena in strokovna bibliografija,
 • imena in kontaktni podatki vsaj dveh strokovnjakov s področja, ki jih lahko kontaktiramo glede referenc kandidata.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki na naslov: Tea Stibilj Nemec (tea.stibilj.nemec@ung.si). Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Prijave bomo začeli ocenjevati 30. 4. 2019. Kasnejše prijave bomo sprejemali do zapolnitve mesta.

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si