Strokovni sodelavec s področja digitalnih oziroma medijskih umetnosti in praks oziroma novih medijev, intermedijskih umetnosti ali sodobnih umetniških praks

27. marec 2019

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto strokovnega sodelavca (m/ž) s področja digitalnih oziroma medijskih umetnosti in praks, oziroma novih medijev, intermedijskih umetnosti, ali sodobnih umetniških praks.
Rok za prijavo do: 17. 4. 2019

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo univerzitetno izobrazbo ali magisterij II. bol. stopnje,
 • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
 • znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B1,
 • poznavanje operacijskih sistemov,
 • dve leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Izbrani kandidat/kandidatka bo neposredno vključen/a v Interreg projekt DIVA, ki se izvaja na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici v Gorici (Italija) in Rožni dolini (Nova Gorica).

Namen projekta DIVA je vzpostavitev inovacijskega okolja s povezavo kreativnega sektorja in gospodarstva in tako na področju digitalne transformacje ustvarjati tehnologije za pametne skupnosti v katerih nastajajo in se razvijajo MSP, ki s svojo inovativnostjo uspešno nastopajo na globalnem trgu.

Glavne naloge izbranega kandidata/ke bodo:

 • razvoj in uporaba priročnikov za podporo čezmejnih aktivnosti vzajemnega plemenitenja med kreativnimi industrijami in srednjimi in malimi podjetji,
 • razvoj kapacitet za čezmejno povezavo kreativnega sektorja s srednijmi in malimi podjetji,
 • vzpostavitev lokalnih mrež izvajalcev,
 • vzpostavitev platform (programskih skupin) za vzpodbujanje sodelovanja med kreativnim sektorjem in srednjimi in malimi podjetji,
 • vzpostavitev in izvedba programov za dvigovanje pripravljenosti otrok, mladine, študentov in ostalih.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi,
 • imena in kontaktne podatke dveh oseb, ki lahko podajo mnenje o kandidatovih osebnih in strokovnih kvalifikacijah.

Predviden nastop dela 1.5.2019, zaposlitev polni delovni čas za obdobje do konca trajanja projekta, predvidoma 34 mesecev.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica. tea.stibilj.nemec@ung.si

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si