Docent / znanstveni sodelavec s področja okoljske kemije in toksikologije

29. marec 2019

Laboratorij za vede o okolju in življenju odpira prosto delovno mesto raziskovalnega sodelavca / docenta s področja okoljske kemije in toksikologije za kandidate, ki jih zanima raziskovalna in akademska kariera na Univerzi v Novi Gorici.

Rok za prijavo: do 19. 4. 2019

Od kandidatov pričakujemo:

  • doktorat znanosti s področja kemije ali biologije,
  • zaželjene so tudi izkušnje z raziskovalnim delom v tujini (1 leto ali več),
  • dobro teoretično znanje in praktične izkušnje s področja instrumentalnih tehnik za analize okoljskih vzorcev, toksikologije okoljskih polutantov in ekotoksikološkega testiranja na celičnih kulturah in organizmih, kar se mora odražati v bibliografiji z ustreznim številom izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja kemije okolja in ekotoksikologije na enem ali več študijskih programih Univerze v Novi Gorici.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka ali najkasneje 1. maja 2019, zaposlitev za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Obvezne priloge:

  • življenjepis z dokazili o izobrazbi,
  • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si