Podoktorski sodelavec s področja astrofizike osnovnih delcev (m/ž)

26. april 2019

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja astrofizike osnovnih delcev.

Prijave bomo začeli ocenjevati 31. 5. 2019. Kasnejše prijave bomo sprejemali do zapolnitve mesta.

Od kandidatov pričakujemo:

 • doktorat znanosti z relevantnega področja fizike ali astrofizike,
 • izkušnje z numeričnim modeliranjem ter analizami podatkov,
 • samostojnost, prilagodljivost za delo v mednarodni skupini ter zanesljivost pri delu,
 • dobro znanje angleškega jezika.

Zaželjene so izkušnje s področja numeričnih in analitičnih metod študija netermalnih procesov v astrofiziki osnovnih delcev. Še posebej vabljeni k prijavi kandidati, ki imajo dobro poznavanje orodij za študij širjenja kozmičnih žarkov, kot sta CPRropa ali SimProp.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v delo Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici v okviru raziskovalnega projekta N1-0111 “Identifikacija izvorov kozmičnih žarkov med aktivnimi galaksijami s curki”, ki ga skupno financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in FWF Der Wissenschaftsfonds, Avstrija.

Namen raziskovalnega projekta je določanje prispevka aktivnih galaksij s curki k fluksu kozmičnih
žarkov (CR) ultra-visokih energij (UHE, ≥10 EeV) z uporabo podatkov observatorija Pierre Auger. Slovenski del projekta vključuje Monte Carlo simulacije smeri prihoda UHECR za različne konfiguracije kozmičnih magnetnih polj ter napovedi emisije sekundarnih fotonov. Te napovedi bomo kasneje preverili z meritvami na bodočem observatoriju Cherenkov Telescope Array (CTA).

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • analiza lastnosti dogodkov kozmičnih delcev ekstremnih energij z uporabo podatkov observatorija Pierre Auger,
 • simulacije širjenja in interakcij delcev v vesolju z uporabo programske opreme CRPropa,
 • optimizacija opazovalne strategije CTA za potrebe raziskav UHECR.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka, zaposlitev za določen čas treh let.

Obvezne priloge:

 • življenjepis,
 • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • znanstvena in strokovna bibliografija,
 • imena in kontaktni podatki vsaj dveh strokovnjakov s področja, ki jih lahko kontaktiramo za priporočilo kandidata.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidatke/kandidati pošljejo v elektronski obliki na naslov: Tea Stibilj Nemec (tea.stibilj.nemec@ung.si)

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Dodatna vprašanja: doc. dr. Serguei Vorobiov (sergey.vorobyev@ung.si)

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si