Podoktorski sodelavec s področja biologije (biokemija/molekularna ali celična biologija/mikrobiologija/biotehnologija/imunologija) (m/ž)

15. maj 2019

Univerza v Novi Gorici, Laboratorij za vede o okolju in življenju odpira prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja biologija (biokemija/molekularna ali celična biologija/mikrobiologija/ biotehnologija/imunologija).
Rok za prijavo do: 1. 6. 2019

Od kandidatov pričakujemo:

  • doktorat znanosti s širšega področja biologije (biokemija/molekularna ali celična biologija/mikrobiologija/biotehnologija/imunologija),
  • zaželjene so tudi izkušnje z raziskovalnim delom v tujini (1 leto ali več),
  • dobro teoretično znanje in praktične izkušnje s področja molekularne in celične biologije, proteinske biotehnologije in biokemije, kar se mora odražati v bibliografiji z ustreznim številom izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah,
  • odlično poznavanje standardnih postopkov kloniranja, mutageneze, čiščenja proteinov, karakterizacije proteinov (ELISA, IP, WB) in njihovega označevanja, dela s sesalčjimi celičnimi kulturami, svetlobne mikroskopije in pretočne citometrije,
  • zaželjene so tudi izkušnje z ekstra-celičnimi vezikli in poznavanje biofizikalnih tehnik za karakterizacijo makromolekulskih struktur in interakcij,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja biologije in /ali biokemije na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka ali najkasneje do 1. julija 2019, zaposlitev za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija,

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 1. 6. 2019.
Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si