Asistent z doktoratom ali docent s področja elektrotehnike (m/ž)

23. januar 2020

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovni mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja elektrotehnike.
Rok za prijavo: do 24. 2. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za astrofiziko in kozmologijo in Centra za raziskave atmosfere.
Izbrani kandidat bo opravljal raziskovalno delo na področjih instrumentacije za eksperimente v astrofiziki oz. fiziki osnovnih delcev ter instrumentacije za in-situ in daljinsko zaznavanje atmosfere (lidar, optične lastnosti). Skladno z izvolitvijo bo kandidat prevzel tudi pedagoške obveznosti na študijskih programih Poslovno-tehniške fakultete.

Predviden začetek dela je takoj po zaključku izbirnega postopka. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja elektrotehnike ali fizike,
  • izkušnje z načrtovanjem elektronike,
  • izkušnje pri delu s programsko opremo za zajem podatkov C++,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z opisom dosedanjih raziskovalnih izkušenj,
  • seznam znanstvenih objav,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si