Tajnica (m/ž)

20. april 2020

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto tajnice.
Rok za prijavo: do 10. 5. 2020

Delo obsega tajniška in organizacijska dela v naslednjih organizacijskih enotah Univerze v Novi Gorici: Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za podiplomski študij, doktorski študij Krasoslovje in Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko ter za potrebe strokovnih služb.

Pogoji za prijavo:

  • najmanj V. stopnja izobrazbe administrativne, upravne ali splošne smeri,
  • sposobnost samostojnega dela in komuniciranja,
  • znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B1,
  • dobro poznavanje okolja Windows.

Zaželene so predhodne delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis,
  • dokazilo o izobrazbi.

Delo se bo opravljalo v prostorih univerze v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Predviden začetek dela je čim prej po zaključku izbirnega postopka oziroma v skladu z državnimi ukrepi, ki določajo delovanje izobraževalnih ustanov v času epidemije koronavirusa.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si