Asistent z doktoratom ali docent s področja uporabne matematike (m/ž)

23. julij 2020

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja uporabne matematike.
Rok za prijavo: 31. 8. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko, v interdisciplinarni raziskovalni skupini, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike in tehnologij vodenja sistemov. Center razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije, razvija metode za inteligentno analizo podatkov in za odkrivanje novega znanja.

Izbrani kandidat se bo ukvarjal z raziskovalnim delom na področju uporabne matematike, zlasti na področjih, povezanih z matematičnim modeliranjem in/ali matematično statistiko. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti pri matematičnih predmetih na nekaterih študijskih programih.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti iz uporabne matematike/statistike/matematike oz. inženirskih disciplin,
  • dobro znanje angleškega jezika,
  • zmožnost samostojnega dela in timskega dela v mednarodni skupini.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja matematičnega modeliranja oz. matematične statistike, ki morajo biti podprte z avtorskimi znanstvenimi publikacijami ter kandidati, ki imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.

Predviden začetek dela je 1. 10. 2020. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z opisom dosedanjega raziskovalnega dela,
  • seznam znanstvenih objav,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 31. 8. 2020 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.sii.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si