Prof. dr. Stane Granda postal častni občan Mestne občine Novo mesto

21. oktober 2020

Zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Stane Granda je postal častni občan Mestne občine Novo mesto za leto 2019.

Častni naziv je prof. dr. Granda prejel za življenjsko delo in dosežene pomembne trajne raziskovalne, pedagoške in znanstvene dosežke s področja zgodovine.

Obrazložitev naziva:
Stane Granda je bil celo poklicno obdobje poklicni raziskovalec. Zaposlitev je končal kot znanstveni svetnik ZRC SAZU. Zaradi raziskovalnih dosežkov mu je bil podeljen naziv častni raziskovalec. Zaradi odmevnosti dela na raziskovalnem področju je honorarno predaval na Filozofski fakulteti v 14 Ljubljani, Fakulteti za upravo, Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Univerzi v Novi Gorici. Ta mu je poleg redne profesure podelila tudi naziv zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici. Tam še vedno predava pravno in agrarno zgodovino ter zgodovino vinogradništva. Bil je tudi gostujoči profesor na Univerzi v Gradcu. Stane Granda je veteran vojne za Slovenijo leta 1991. Je prejemnik odličja sv. Cirila in sv. Metoda, častni član Zgodovinskega društva dr. Frana Kovačiča v Mariboru in častni občan občine Šmarješke Toplice.

Iskrene čestitke!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Prof. dr. Stane Granda, Arhiv UNG.