Docent s področja računalništva (m/ž)

23. december 2020

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja računalništva.
Rok za prijavo: do 31. 1. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerza v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko v interdisciplinarni raziskovalni skupini, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike in tehnologij vodenja sistemov. Razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije. Razvija metode za inteligentno analizo podatkov in za odkrivanje novega znanja.

Izbrani kandidat se bo ukvarjal z raziskovalnim delom na področju znanosti o podatkih. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti pri računalniških predmetih na študijskem programu Gospodarski inženiring na Poslovno-tehniški fakulteti in na študijskih programih drugih fakultet univerze.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja računalništva,
  • raziskovalno usmeritev in mednarodno priznane publikacije na področju podatkovnih znanosti,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Začetek dela je po dogovoru. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z opisom dosedanjega raziskovalnega dela,
  • seznam znanstvenih objav,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 31. 1. 2021 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si