Asistent z doktoratom ali docent s področja računalništva (m/ž)

03. februar 2021

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja računalništva.
Rok za prijavo: do 10. 3. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Izbrani kandidat bo opravljal raziskovalno delo v okviru Center za astrofiziko in kozmologijo na področju razvoja programskih orodij za simulacijo in analizo podatkov astrofizikalnih eksperimentov, še posebej observatorijev Cherenkov Telescope Array in/ali Vera. C. Rubin. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti na Poslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici.

Predviden začetek dela je čim prej po zaključku izbirnega postopka. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas dveh (1+1) let, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja računalništva, fizike, astrofizike ali astronomije,
  • izkušnje s programskimi jeziki C++, python in drugimi relevantnimi jeziki,
  • izkušnje z operacijskim sistemom unix, distribuiranimi računalniškimi sistemi oziroma z visoko zmogljivo računalniško infrastrukturo,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z opisom dosedanjih raziskovalnih izkušenj,
  • seznam znanstvenih objav,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si