Študentka Fakultete za podiplomski študij prejemnica štipendije Škrabčeve ustanove

24. junij 2021

Po izboru strokovne komisije ter po potrditvi uprave Škrabčeve ustanove je med letošnjimi štipendisti Škrabčeve ustanove tudi Vesna Plesničar, študentka Fakultete za podiplomski študij.

Vesna Plesničar, doktorska študentka na podiplomskem študijskem programu Kognitivne znanosti jezika, v svojem doktorskem delu preučuje vidike razvrščanja različnih vrst pridevnikov v atributivnem nizu.

Škrabčeva ustanova podeljuje štipendije odličnim dodiplomskim in podiplomskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja.

Iskrene čestike!

Andreja Leban, Stiki z javnostjo

Foto: Miha Godec