Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu

25. maj 2010

ASISTENT MLADI RAZISKOVALEC (m/ž)


Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2010 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih
področjih:


 • 1.02 FIZIKAdve mesti (mentorja: prof. dr. Danilo Zavrtanik, prof. dr. Iztok Arčon)

 • 1.08 VARSTVO OKOLJA – eno mesto (mentorica: prof. dr. Polonca Trebše)

 • 2.13 PROCESNO STROJNIŠTVO – eno mesto (mentor: prof. dr. Božidar Šarler)
 • Rok prijave: do vključno 14.6.2010

  Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo univerzitetno izobrazbo iz ožjega ali širšega področja prijave;

 • da izpolnjujejo pogoje za MR v skladu s 25. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS št.
  24/06 in spremembi: Uradni list RS, št. 5/2007 in 39/2007 ter Uradni list RS št. 23/09,
  Uradni list RS št. 68/09 in Uradni list RS št. 90/09).
  http://www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/prav-MR-RO-avg09.asp • Kandidati/ke pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
  pogojev do vključno 14.6.2010 na naslov:
  Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
  Prijave in kontakti :
  Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si