Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja FIZIKALNE ALI ORGANSKE KEMIJE (m/ž)

06. januar 2012

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC s področja FIZIKALNE ALI ANORGANSKE KEMIJE (m/ž)

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca iz področja fizikalne ali anorganske kemije za študij sinteze oksidnih in kovinskih nanostruktur in površinskih pojavov

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.