10. srečanje Erasmus koordinatorjev na Univerzi v Novi Gorici

02. november 2012

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS
bo letos organiziral že 10. srečanje Erasmus koordinatorjev, ki bo potekalo 6. novembra
2012 na Univerzi v Novi Gorici v Univerzitetnem središču Ajdovščina, Vipavska cesta 11c,
Ajdovščina.

Srečanje je namenjeno Erasmus koordinatorjem vseh slovenskih institucij, ki sodelujejo v programu Vseživljenjsko učenje, podprogram Erasmus. Letošnje je prav posebno, saj obeležujejo 10. obletnico srečanj ter 25. obletnico obstoja programa Erasmus.

Udeleženci se bodo seznanili z aktualnimi rezultati posameznih raziskav na področju mednarodne mobilnosti, internacionalizacije in kakovosti na visokošolski ravni; imeli bodo priložnost izmenjati izkušnje in podati predloge za nov program po letu 2013.

V uvodnem delu srečanja nas bodo ob 9. uri pozdravili:

  • prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici
  • dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS-a
  • doc. dr. Gregor Veble, sodelavec Univerze v Novi Gorici ter vodja raziskav v podjetju Pipistrel d.o.o., Ajdovščina

Univerza v Novi Gorici sodeluje v programu Erasmus že od leta 2003, ko je prvič pridobila Erasmus univerzitetno listino. Erasmus univerzitetna listina predstavlja predpogoj za sodelovanja znotraj programa, sam program pa udeležencem terciarnega izobraževanja nudi različne priložnosti mednarodne mobilnosti in sodelovanja v mednarodnem okolju.

Univerza v Novi Gorici je intenzivno vpeta v mednarodni akademski in raziskovalni prostor. V okviru Erasmus programa ima trenutno sklenjenih 68 Erasmus bilateralnih sporazumov z institucijami iz 22 različnih držav. Mobilnost študentov in zaposlenih v zadnjih letih narašča kar dokazuje, da Univerza v Novi Gorici ostaja mednarodno odprta ustanova.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Gospa Maja Godejša, predstavnica CMEPIUS-a. Miha Godec photography
Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici. Miha Godec photography
Dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS-a. Miha Godec photography
Doc. dr. Gregor Veble, predstavnik podjetja Pipistrel d.o.o.. Miha Godec photography
1. delavnica: Mobilnost in zaposljivost. Miha Godec photography
1. delavnica: Mobilnost in zaposljivost. Miha Godec photography
2. delavnica: Promocija mobilnosti. Miha Godec photography
2. delavnica: Promocija mobilnosti. Miha Godec photography
10. srečanje Erasmus koordinatorjev. Miha Godec photography.
10. srečanje Erasmus koordinatorjev. Miha Godec photography