Sporazum o sodelovanju

05. december 2006

V sredo, 6. decembra 2006 bodo Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici sklenile sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja in znanstveno raziskovalnega dela.

Rektor dr. Ivan Rozman, rektorica dr. Lucija Čok in predsednik dr. Danilo Zavrtanik bodo s svojim podpisom potrdili, da si bodo vse tri univerze s sodelovanjem prizadevale doseči skupne cilje za napredek visokega šolstva v Sloveniji. Izvajale bodo skupne dejavnosti na področju izobraževanja in znanstveno raziskovalnega dela ter usklajeno nastopale pri skupnih projektih v odnosu do države in drugih pravnih oseb.

V okviru sodelovanja si bodo podpisnice zagotavljale medsebojno pomoč in podporo pri pripravljanju in izvajanju skupnih programov in projektov. Sodelovanje bodo razširile tudi na pedagoško oziroma raziskovalno delo in skupno uporabljale laboratorije in opremo, s katero razpolagajo posamezne univerze.

Slovesnost ob podpisu sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja in znanstveno raziskovalnega dela med Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem in Univerzo v Novi Gorici bo v sredo, 6. decembra 2006 ob 13. uri v poročni dvorani Dvorca Zemono. Po končani slovesnosti bo čas za vprašanja novinarjev.