Uspeh na Projektni olimpijadi v ZDA

12. maj 2011

Dijaka 3. letnika Gimnazije Nova Gorica Tilen Komel in Jure Fabjan, sta v sodelovanju z Laboratorijem za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici in Raziskovalne enote Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica pripravljala raziskovalno projektno nalogo o fotorazgradnji neonikotinoidnih insekticidov.

Eksperimentalno delo sta dijaka opravljala pod mentorstvom Romine Žabar v Laboratoriju za raziskave v okolju ter pod mentorstvom dr. Mojce Bavcon Kralj na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica.

Tilen Komel in Jure Fabjan sta v celotnem zimskem semestru, z vso podporo njune učiteljice kemije na Gimnaziji Nova Gorica Silve Štucin, med šolskimi počitnicami ter v popoldanskih urah, marljivo, skrbno ter z velikim zanimanjem načrtovala eksperimente ter razpravljala o dobljenih rezultatih. V svojih raziskavah sta preučevala stabilnost novih neonikotinoidnih insekticidov pod vplivom svetlobe ter tudi njihovo razgradnjo s pomočjo naprednih postopkov oksidacije in titanijevega dioksida kot potencialnega katalizatorja. Raziskovalna ekipa je za svojo nalogo izbrala aktualne insekticide in sicer: imidakloprid, tiametoksam ter klotianidin, za katere se je izkazalo, da so povzročili nedavno smrt čebeljih družin v Pomurju.

Projektno nalogo, ki sta jo dijaka napisala v angleškem jeziku v obliki znanstvenega članka, smo v mesecu januarju poslali na Projektno olimpijado, v Houstonu, Teksas, ZDA (ang. I-SWEEEP International Sustainable World Energy, Engineering, Environment Project Olympiad) in se uvrstili v finale, kot edini predstavniki Slovenije. Na olimpijadi, ki je potekala med 4. in 9. majem 2011 pa smo dosegli velik uspeh, saj smo prejeli eno izmed srebrnih medalj v kategoriji Okolje in tako Slovenijo popeljala v sam vrh najboljših raziskovalnih projektov. Več informacij o olimpijadi: http://www.isweeep.org/

Celoten projekt so finančno podprli Univerza v Novi Gorici, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Iz leve proti desni: Tilen Komel, mentorica Romina Žabar in Jure Fabjan (mentorica dr. Mojca Bavcon Kralj se dogodka na žalost ni mogla udeležiti).