Prosto delovno mesto: VODJA PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJ (m/ž)

07. november 2012

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJ (m/ž)

Rok za prijavo do vključno 25. 11. 2012

Pisarna za prenos tehnologij Univerze v Novi Gorici je osredotočena na podporo in pospeševanje trženja znanja, razvitega na UNG. Vzpostavljamo povezave med raziskovalci, industrijo in agencijami, ki ponujajo finančna sredstva.

Delovno mesto je odprto v okviru projekta Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciranega v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1. Projekt se izvaja do 30.9.2014

Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Področje dela:

 • določitev oziroma prepoznanje tržno zanimivih rezultatov raziskav in razvoja ter inovacij v sodelovanju z raziskovalci, predavatelji in ostalimi zaposlenimi,

 • zaščita intelektualne lastnine

 • razvoj strategij trženja znanja in rezultatov razvoja,

 • pospeševanje sodelovanja med UNG in industrijo,

 • podpora načrtovanju raziskovalnih programov z namenom povečanja tržnega potenciala,

 • vzpostavljanje novih podjetij, namenjenih trženju tehnologij, razvitih na UNG,

 • priprava dogovorov o prenosu znanja in intelektualnih pravic,

 • izvajanje aktivnosti za zaščito intelektualne lastnine ter iskanje potencialnih kupcev za odkup intelektualne lastnine,

 • podpora pri pripravi in izvajanju projektov, ki vključujejo komercializacijo znanja,

 • spremljanje in upravljanje pogodbenih obveznosti UNG na področju intelektualne lastnine,

 • zagotavljanje podpore raziskovalcem pri trženju znanja,

 • iskanje in izkoriščanje možnosti za finančno podporo razvoju tehnologij s trženjskim potencialom,

 • ustvarjanje pogojev za sodelovanje med UNG, industrijo in državno upravo,

 • povečevanje vpliva znanja na družbeno okolje v katerem deluje UNG.
 • Od kandidatov pričakujemo:

 • dokazljive izkušnje oziroma izobrazbo na področju prenosa znanja in tehnologij med raziskovalnimi institucijami in industrijo.
 • Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,

 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,

 • opis dosedanjega dela.