Četrtkovi kolokviji na Univerzi v Novi Gorici

07. december 2006

Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, študijski program Znanosti o okolju, vabi na predavanje doc. dr. Matije Strliča (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) z naslovom “ O tem, kako analizni kemik vidi Prešernovo Zdravljico”. Predavanje bo v četrtek, 14. decembra 2006 ob 16. uri v predavalnici P-7 (Mejni prehod Rožna Dolina) Univerze v Novi Gorici.

Zdravljica je resda nesmrten dokument slovenstva, a kot vsak organski material je podvržena počasni in neizogibni razgradnji. Čeprav čudežne formule ni, lahko znanost pri ohranjanju dediščine pomaga. Z analizo in poznavanjem razgradnih procesov smo že dognali, kako jih upočasniti. A kemijska analiza tako kompleksnih materialov ni enostaven problem – potreben je bil razvoj povsem novih instrumentov in vrsta poskusov, da danes lahko napovemo življenjsko dobo papirja. In tudi, kolikokrat jo podaljšamo s primerno obdelavo materiala.
Seveda pomembne dokumente lahko preiskujemo le na neporušen način, torej popolnoma brez poškodb – to pa je za analitika šele pravi izziv. Zato v okviru Evropskega projekta že razvijamo nov analizni instrument prav za te potrebe.