Predavanje v okviru cikla Znanstveni večeri

16. maj 2012

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje, ki ga bo imel doc. dr. Jernej Barbič (Assistant Professor and Viterbi Early Career Chair, Computer Science, Viterbi School of Engineering,
University of Southern California), z naslovom “Algoritem za izračun deformacij, zaznav trkov in stika med kompleksno spremenljivimi geometrijami, ki teče strogo v realnem času”. Predavanje bo v torek, 22. maja 2012 ob 19. uri na dvorcu Zemono pri Vipavi.

Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral dr. Gregor Veble, docent za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Hitro deformabilni objekti so zelo uporabni v robotskih aplikacijah, kot je npr. haptično prikazovanje, kjer so zaradi zagotavljanja stabilnosti naprav v simulacijah potrebne zelo pogoste iteracije (npr. 1000 simulacijskih korakov na sekundo). Če želimo simulirati stik dveh togih ali deformabilnih teles s haptično
povratno informacijo s šestimi prostostnimi stopnjami, je potrebno tudi stik dveh teles izračunavati s tako hitro časovno resolucijo. Za kompleksne deformabilne geometrije je ta problem težak zaradi zelo kratkih zahtevanih računskih časov (npr. 1 milisekunda) za vsak simulacijski cikel. Predstavil bom algoritem, ki
uspe izračunati simulacijo deformacije, zaznavo trkov in kontaktno silo ter navor med dvema telesoma v milisekundni časovni skali. Algoritem dobro skalira glede na kompleksnost geometrije obeh teles in daje stabilne kontaktne sile ter navore tudi v primeru togosti, ki se približuje strojnim omejitvam haptičnih naprav.

Vljudno vabljeni!

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si