Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja RUDARJENJA PODATKOV IN BESEDIL (m/ž)

05. januar 2012

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC s področja rudarjenja podatkov in besedil (m/ž)

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca s področja razvijanja algoritmov in programske opreme za rudarjenje besedil ter aplikacije tehnik rudarjenja besedil na velikih zbirkah podatkov.

Kandidat/ka bo neposredno vključen/a v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.