Prosto delovno mesto: VODJA PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJ

04. julij 2012

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJ

Rok prijave do vključno 25.7.2012

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti vodjo pisarne za prenos tehnologij

Pisarna za prenos tehnologij Univerze v Novi Gorici je osredotočena na podporo in pospeševanje trženja znanja, razvitega na UNG. Vzpostavljamo povezave med raziskovalci, industrijo in agencijami, ki ponujajo finančna sredstva.

Delovno mesto je odprto v okviru projekta Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciranega v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1. Projekt se izvaja do 30.9.2014.

Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Področje dela:

 • določitev oziroma prepoznanje tržno zanimivih rezultatov raziskav in razvoja ter inovcij v sodelovanju z raziskovalci, predavatelji in ostalimi zaposlenimi

 • zaščita intelektualne lastnine

 • razvoj strategij trženja znanja in rezultatov razvoja

 • pospeševanje sodelovanja med UNG in industrijo

 • podpora načrtovanju raziskovalnih programov z namenom povečanja tržnega potenciala

 • vzpostavljanje novih podjetij, namenjenih trženju tehnologij, razvitih na UNG

 • priprava dogovorov o prenosu znanja in intelektualnih pravic

 • izvajanje aktivnosti za zaščito intelektualne lastnine ter iskanje potencialnih kupcev za odkup intelektualne lastnine,

 • podpora pri pripravi in izvajanju projektov, ki vključujejo komercializacijo znanja

 • spremljanje in upravljanje pogodbenih obveznosti UNG na področju intelektualne lastnine

 • zagotavljanje podpore raziskovalcem pri trženju znanja

 • iskanje in izkoriščanje možnosti za finančno podporo razvoju tehnologij s trženjskim potencialom

 • ustvarjanje pogojev za sodelovanje med UNG, indutrijo in državno upravo

 • povečevanje vpliva znanja na družbeno okolje v katerem deluje UNG
 • Od kandidatov pričakujemo:

 • dokazljive izkušnje oziroma izobrazba na področju prenosa znanja in tehnologij med raziskovalnimi institucijami in industrijo.

 • Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,

 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,

 • opis dosedanjega dela.