Univerza v Novi Gorici je postala članica Rektorske konference univerz regije Alpe-Jadran

19. maj 2011

Med 13. in 14. majem 2011 je v Gorici (Italija) potekalo zasedanje “Rektorske konference univerz regij Alpe-Jadran” (ang. AARC – Rectors’ Conference of the Alps-Adriatic universities). Na omenjeni konferenci je Univerza v Novi Gorici, po predhodnem povabilu ARRC in s soglasno odločitvijo znanstvenega sveta in generalne skupščine AARC, postala njena nova članica.

Rektorska konferenca univerz Alpe-Jadran združuje rektorje in predsednike univerz in visokih šol celotnega območja Alpe-Jadran. Leta 1979 jo v Gradcu (Avstrija) ustanovil prof. dr. Anton Kobl, kot takratni rektor Univerze v Gradcu. Število članic iz leta v leto narašča in danes obega že 48 univerz oziroma visokih šol.

Glavni cilj Rektorske konference univerz Alpe-Jadran je spodbujanje dialoga med visokošolskimi ustanovami regije Alpe-Jadran na področjih izobraževanja, znanstvenega raziskovanja in didaktike. Podpira sodelovanje med učitelji in študenti na različnih akademskih področjih.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si