Prosto delovno mesto - REKTOR (m/ž)

20. julij 2010

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto: REKTOR (m/ž)

Rok prijave: 16.8.2010

Kandidati/ke morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • so mednarodno uveljavljeni raziskovalci ali umetniki na področjih dejavnosti Univerze v Novi Gorici

 • imajo naziv redni profesor

 • imajo organizacijske in vodstvene sposobnosti

 • imajo najmanj deset let delovnih izkušenj
 • Mandat rektorja je štiri leta.

  Pisne izjave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo do 16.8.2010 na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica s pripisom »za razpis«.

  Prijave in kontakti:
  Tea Stibilj Nemec, tel. (05) 33 15 261, elektronska pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si