Vodstvena delovna mesta

03. avgust 2010

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednja vodstvena delovna mesta:


 • Dekan /Dekanja (m/ž)
 • Vodja (m/ž)Rok prijave: 25.8.2010

Dekan /Dekanja (m/ž)


 • Poslovno-tehniške fakultete
 • Fakultete za znanosti o okolju
 • Fakultete za aplikativno naravoslovje
 • Fakultete za podiplomski študij

Vodje (m/ž)


 • Laboratorija za fiziko organskih snovi
 • Laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev
 • Laboratorija za večfazne procese
 • Instituta za kulturne študije
 • Centra za sisteme in informacijske tehnologije

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v pisni in elektronski obliki.

Izbrani kandidati/kandidatke bodo imenovani/e za štiri leta.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo do 25.8.2010 na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Prijave in kontakti :
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si