Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2011

05. april 2011

ASISTENT MLADI RAZISKOVALEC (m/ž)


Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2011 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih
področjih:


 • 1.02 FIZIKA – tri mesta (mentorji:prof. dr. Gvido Bratina, prof. dr. Martin O`Loughlin, prof. dr. Samo Stanič)

 • 1.04 KEMIJA – eno mesto (mentor: prof. dr. Mladen Franko)

 • 2.04 MATERIALI – dve mesti (mentorja: prof. dr. Matjaž Valant, prof. dr. Urška Lavrenčič
  Štangar)

 • 3.03 NEVROBIOLOGIJA – eno mesto (mentor: doc. dr. Elsa Fabbretti)
 • Rok prijave: do vključno 30.4.2011

  Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo univerzitetno izobrazbo iz ožjega ali širšega področja prijave;

 • da izpolnjujejo pogoje za MR v skladu s 25. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS št.
  24/06, Uradni list RS št. 5/07, Uradni list RS št. 39/07, Uradni list RS št. 23/09, Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti; Uradni list RS št. 68/09, Uradni list RS št. 90/09)
  http://www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/prav-MR-RO-nov09.asp • Kandidati/ke pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
  pogojev do vključno 30.4.2011 na naslov:
  Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, z oznako “Razpis za mlade raziskovalce”.
  Prijave in kontakti :
  Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si