Izpostava Mednarodnega centra za genetski inženiring na Univerzi v Novi Gorici

17. november 2010

Upravni odbor Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo – ICGEB (ang. The International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) je na svoji seji, ki je potekala med 11. in 12. novembrom 2010 v Trstu, potrdil postavitev svoje izpostave v Novi Gorici.

Na začetku bo izpostava delovala na Univerzi v Novi Gorici, ki bo zagotovila 500m2 prostorov, ki jih bo potrebno obnoviti in spremeniti v zahtevne laboratorijske prostore. ICGEB pa bo zagotovil sredstva za delovanje v skupni vrednosti 500.000EUR za obdobje treh let ter dal na razpolago najmodernejšo raziskovalno opremo v Trstu.

Mednarodni center za genetski inženiring in biotehnologijo – ICGEB s sedežem v Trstu, Italija ter podružnicami v New Delhiju v Indiji, v Cape Townu v Južni Afriki in Buenos Airesu v Argentini, je bil ustanovljen leta 1984. Trenutno je v organizacijo včlanjenih 61 držav, med njimi tudi Slovenija. Njegovo temeljno poslanstvo je usposabljanje vrhunskih raziskovalcev za potrebe držav članic in njihovih raziskovalnih ustanov na področju genskega inženiringa in biotehnologije.

Univerza v Novi Gorici je svoje sodelovanje z Mednarodnim centrom za genetski inženiring in biotehnologijo začela že v študijskem letu 2006/2007, ko smo na univerzi pričeli z izvajanjem podiplomskega študijskega programa Molekularna genetika in biotehnologija. Omenjeni podiplomski študijski program, ki je rezultat čezmejnega sodelovanja med Univerzo v Novi Gorici in Mednarodnim centrom za genetski inženiring in biotehnologijo, omogoča kvalitetno izobraževanje mladih strokovnjakov (doktorjev znanosti), ki pridobljeno znanje lahko koristijo na različnih področjih. Kot molekularni biologi lahko delujejo v zdravstvu, prehrambeni industriji in varstvu okolja, kot biotehnologi pa svoje znanje o novih in naprednih tehnologijah lahko uporabljajo tudi na področju industrijske produkcije človeku koristnih proizvodov. Program ponuja intenzivno raziskovalno udejstvovanje študentov, seminarski način dela, kroženje med laboratoriji in spodbujanje kritičnega pristopa v razpravah. Študentje lahko svoje raziskovalno delo opravljajo v laboratorijih za molekularno biologijo Univerze v Novi Gorici ter v laboratorijih ICGEB-a. V mesecu decembru bomo na dvorcu Zemono promovirali tudi prva dva doktorja znanosti na tem študijskem programu.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si