"Doktorsko delo Fakultete za podiplomski študij prejelo prestižno nagrado"

30. maj 2011

Dr. Robert Vertnik, sodelavec Laboratorija za večfazne procese Univerze v Novi Gorici, je za svoje doktorsko delo prejel prestižno nagrado Evropskega komiteja za računske metode v uporabnih znanostih (ang. European Committee for Computational Methods for Applied Sciences – ECCOMAS), kot najboljše doktorsko delo s tovrstno tematiko v Centralni Evropi (ki obsega organizacije ECCOMAS v Sloveniiji, Hrvaški, Avstriji, Madžarski, Češki, Slovaški in Poljski) v letu 2010.

Prejemnik omenjene nagrade je svoj študij uspešno zaključil na podiplomskem študijskem programu Karakterizacija materialov na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Nagrado je prejel za doktorsko delo z naslovom Simulacija problemov prenosa toplote in toka taline pri kontinuirnem ulivanju z brezmrežno metodo, ki ga je pripravil pod mentorstvom prof. dr. Božidarja Šarlerja.

Več informacij: http://www.eccomas.org

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si