Ogledi znanstvenega centra Sinhrotron Elettra

25. april 2008

Univerze v Novi Gorici organizira vodene oglede znanstvenega centra Sinhrotron Elettra v bližini Trsta za vse dijake, ki jih zanima dodatno znanje s področja fizike.

Tržaški Sinhrotron, ki sodi v svetu med najsvetlejše izvore ultravijolične in mehke rentgenske svetlobe, predstavlja osrednji del znanstvenega centra za raziskave v biologiji, kemiji, medicini, fiziki materialov in površin ter drugih znanstvenih in tehničnih področjih.

Do sedaj so znanstveni center že obiskali dijaki Gimnazije Kranj ter najboljši srednješolci na regijskem tekmovanju v znanju fizike. V mesecu maju in juniju bodo oglede organizirali tudi za dijake Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina in najboljše srednješolce iz državnega tekmovanja v znanju fizike. Prav tako pa v prihodnje načrtujejo oglede še za vse ostale srednje šole v Sloveniji. Na ta način želijo dijakom približati študij fizike za katerega se odloča vedno manjše število srednješolcev, čeprav potrebujemo mlade s praktičnimi znanji iz naravoslovja in tehnike.

Študij fizike je v evropskem in svetovnem prostoru v zadnjih letih dosegel izreden napredek. Na Fakulteti za aplikativno naravoslovje, kjer študij temelji na praktičnih znanjih, izvajajo študijski program Inženirska fizika (1. stopnja) , Eksperimentalna fizika (2. stopnja) ter študijski program Fizika (3. stopnja) . Študijski program Inženirska fizika je prilagojen zahtevam podjetij in ustanov, ki se ukvarjajo z zahtevnimi merilnimi procesi, teh pa je pri nas vedno več. Temu primerne so tudi vsebine predmetov, ki so prežete s primeri iz vsakdanjega življenja in iz industrije. Pridobivanje praktičnih znanj se študentom ponujajo zlasti v okviru eksperimentalnih vaj, ki jih izvajajo v industrijskih laboratorijih in razvojnih oddelkih.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si