RAZISKOVALNI SODELAVEC (m/ž) za področje RAZISKAV IONOSFERE z GNSS (določen čas)

25. september 2012

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto raziskovalnega sodelavca za področje raziskav ionosfere in njenih vplivov na globalne navigacijske satelitske sisteme (GNSS).

Veljavnost razpisa: do 16.10. 2012, oziroma do zapolnitve prostih mest

Deloval bo v okviru Centra za raziskave atmosfere, ki je bil ustanovljen leta 2004 in se na mednarodnem nivoju vključuje v raziskave troposfere in ionosfere z daljinskim zaznavanjem. Center je še posebej aktiven na področju študija vpliva ionosferskih motenj na preciznost globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS), ki je ključnega pomena za njihovo uporabo na vrsti področij kot so kmetijstvo, geodezija, uporaba tal in pomorska navigacija.

Razpisanih mest: 1


Opis dela: raziskovalno in pedagoško delo


Raziskovalna enota: Center za raziskave atmosfere (CRA)


Plača: 12k EUR do 15k EUR letno (glede na znanje in izkušnje)

Delovno mesto je odprto od 17. oktobra 2012 za obdobje 24. mesecev.

Uspešen kandidat se bo vključil mednarodne raziskovalne tokove v okviru novega evropskega projekta CALIBRA (Countering GNSS high Accuracy applications Limitations due to Ionospheric disturbances in BRAzil), ki bo financiran v okviru 7. okvirnega programa. Projekt vključuje Brazilske in Evropske partnerje, vključno z Belgijskim proizvajalcem GNSS opreme Septentrio Satellite Navigation. Raziskave bodo temeljile na eksperimentalnih podatkih, ki jih bo v Braziliji izmeril projektni partner UNESP (Univerza v Sao Paulu). Kandidat bo vključen tudi v mednarodna projekta SLOIONO (nadzor in odpravljanje ionosferskih vplivov na GNSS v prostoru Alpe-Jadran), ki ga financira Evropska vesoljska agencija ESA ter Marie Curie projekt TRANSMIT (usposabljanje mladih raziskovalcev za odpravljanje ionosferskih vplivov na GNSS signale), kjer bo skrbel za usposabljanje dveh doktorskih študentov.

Kandidati morajo imeti zaključen doktorat znanosti iz področij matematike, fizike, elektrotehnike, geodezije računalništva ali sorodnega področja, ter zanimanje za raziskave ionosfere, modeliranja njenih vplivov na GNSS ter odpravljanje teh vplivov. Vlogi naj priložijo življenjepis in bibliografijo, iz katerih je razvidna sposobnost objavljanja znanstvenih člankov in predstavljanja izsledkov raziskav na mednarodnih konferencah ter organizacijske sposobnosti, potrebne za udeležbo pri upravljanju evropskih projektov. Za razpisano mesto so ključnega pomena tudi izkušnje na področju računalniškega programiranja, ter sposobnosti komuniciranja in teamskega dela.