Slovenska konferenca o materialih in tehnologijah za trajnostni razvoj

19. februar 2009

Laboratorij za raziskave materialov Univerze v Novi Gorici, 11. in 12. maja 2009, organizira konferenco z naslovom »Slovenska konferenca o materialih in tehnologijah za trajnostni razvoj«. To je prva znanstvena konferenca, ki bo potekala v Univerzitetnem središču v Ajdovščini.

V okviru »Slovenske konference o materialih in tehnologijah za trajnostni razvoj« želimo pritegniti predstavnike znanstveno-raziskovalnih in razvojnih institucij, industrije, vladnih institucij in civilne družbe ter jim omogočiti da predstavijo svoje delo, ideje in produkte, spoznajo rezultate razvoja drugih ter razvojne načrte na področju trajnostnega razvoja, vzpostavijo stik z relevantnimi slovenskimi partnerji in postanejo del razprave o trajnostnem razvoju v Sloveniji.

Konferenca se bo odvijala okoli dveh osrednjih problematik trajnostnega razvoja in sicer: razvoj materialov in tehnologij za ohranjanje okolja in učinkovito rabo energije. Predavanja bodo podrobneje obdelala naslednja področja:

  • Okoljski materiali in tehnologije
  • Učinkovita raba energije in surovin
  • Obnovljivi viri energije
  • Čiščenje vode in zraka
  • Zmanjšanje izpustov CO2
  • Reciklaža
  • Ostale okoljske tematike

Več informacij o konferenci je na voljo na spletni strani, http://www.p-ng.si/~mttr/index.html

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si