Četrtkov kolokvij

06. januar 2006

V četrtek, 12.1.2006 ob 15.00 v predavalnici P-7, Vas vabimo na predavanje prof.dr. Marka Topiča v sklopu Četrkovih kolokvijev z naslovom Od fotonapetostnega pojava do sončne elektrarne.

Fotovoltaika (PV – angl. »Photovoltaics«) je mlada znanstvena veda in še mlajša gospodarska panoga, ki že dokazuje, še bolj pa obeta, da bo k trajnostni oskrbi z električno energijo pomembno pripomogla in pri tem ne bo obremenjevala okolja.

Fotonapetostni sistemi pretvarjajo svetlobno energijo neposredno v električno energijo z izkoriščanjem fotonapetostnega pojava. Proces neposredne pretvorbe se vrši v raznovrstnih sončnih celicah, ki se povezujejo v fotonapetostne (PV – angl. »Photovoltaics«) generatorje. Učinkovitost pretvorbe svetlobne energije v električno je močno odvisna od tipa sončnih celic in v najboljših raziskovalnih laboratorijih dosega celo do 40 %.

V predavanju bomo predstavili fotonapetostni pojav, delovanje različnih tipov sončnih celic in osvetlili aktualne omejitve in probleme pri učinkovitosti pretvorbe. Opisali bomo načine združevanja sončnih celic v fotonapetostne module in njihove lastnosti. V obliki blok diagramov bomo prikazali zasnovo raznovrstnih fotonapetostnih sistemov. Ob tem bomo razložili vlogo različnih komponent, ki jih potrebujemo za njihovo delovanje.

Modularna zasnova PV generatorjev omogoča izdelovanje sistemov za oskrbo z električno energijo zelo različnih velikosti – od samo nekaj tisočink vata za zapestne ure do sistemov z nazivno močjo nekaj kW za oddaljene porabnike (kot so na primer gorske koče) in celo do omrežnih fotonapetostnih sistemov, t.i. sončnih elektrarn, z nazivno močjo nekaj MW.