Otvoritev prenovljene naprave za kontinuirano ulivanje jekla

28. marec 2006

Pri posodobitvi je od sodeloval Laboratorij za večfazne procese Politehnike Nova Gorica.

Strokovnjaki Laboratorija za večfazne procese Politehnike Nova Gorica, podjetja Ates iz Slovenske Bistrice in projektnega tima Tehničnega razvoja podjetja Štore Steel bodo, v petek 31. marca 2006, ob 10:30 v prostorih Izobraževalnega centra Štore (Teharje), predstavili prenovljeno napravo za kontinuirno ulivanje jekla, ki je plod uspešnega sodelovanja znanosti in industrije.

Predstavitve prenovljene naprave za kontinuirno ulivanje jekla se bodo udeležili dr. Jure Zupan, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, akad.prof.dr. Boštjan Žekš, predstojnik Politehnike Nova Gorica ter predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti in prof.dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Politehnike Nova Gorica.

Podjetje Štore Steel je s posodobitvami livne naprave pričelo v letu 1997. Projektni tim je koordiniral Gojko Manojlović iz podjetja Štore Steel. Raziskovalno delo, povezano z informatizacijo livne naprave, je vodil prof.dr. Božidar Šarler, vodja Laboratorija za večfazne procese Politehnike Nova Gorica. V proces modernizacije naprave za kontinuirno ulivanje jekla je bil vključen interdisciplinarni tim raziskovalcev iz Tehničnega razvoja podjetja Štore Steel, Laboratorija za večfazne procese Politehnike Nova Gorica ter podjetja Ates iz Slovenske Bistrice.

V okviru predstavitve bodo prikazani raziskovalno-razvojni dosežki, povezani s posodobitvijo naprave za kontinuirno ulivanje gredic v podjetju Štore Steel. Kapaciteta naprave je do 200.000 ton ulitega jekla letno. Na napravi se uliva več kot 100 različnih vrst jekel v dveh formatih gredic. Tovrstna proizvodnja ne dovoljuje ekonomije, ki temelji na masovni proizvodnji, temveč pokrivanje tržnih niš, kjer obstajajo zahteve po visoko kvalitetnih specialnih jeklih, katerih izdelava in predelava potrebujeta vrhunsko znanje.

Cilji posodobitve so bili znižanje stroškov na podlagi povečanja produktivnosti in varnosti livne naprave, izboljšanja kvalitete ulitkov ter omogočanje hitrejšega razvoja ulivanja novih kvalitet. Omenjeno je bilo doseženo na podlagi strojne in programske posodobitve livne naprave, izboljšanja razumevanja procesa, izboljšanega vpogleda in vpliva na proces ter s tem povezane organizacije dela. V okviru projekta je bilo razvitih več simulacijskih sistemov za projektiranje procesnih parametrov ter sočasno računanje regulacijskih parametrov, ki predstavljajo tudi v svetovnem merilu vodilne dosežke.

Laboratorij za večfazne procese Politehnike Nova Gorica je bil ustanovljen v začetku študijskega leta 2001/2002. Od svoje ustanovitve je laboratorij, ki je umeščen med centre odličnosti Evropske unije, prevzel v izvajanje 25 domačih in 13 mednarodnih projektov, od tega 16 industrijskih. Temeljne raziskave laboratorija so usmerjene predvsem v razvoj naprednih numeričnih metod za večfazne sisteme in razvoj fizikalnih modelov za trdno-kapljevite procese. Uporabne raziskave so usmerjene v numerično modeliranje in simulacijo procesov s kovinskimi, polimernimi ali keramičnimi materiali ter njihovimi kompoziti. Laboratorij vse od nastanka uspešno sodeluje z največjimi slovenskimi metalurškimi podjetji.

Politehnika Nova Gorica posveča posebno skrb multidisciplinarnim raziskavam in programom sodelovanja med industrijo in akademskim okoljem.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na tel. št. 041 668 592 (prof. dr. B. Šarler) oziroma na elektronski naslov bozidar.sarler@p-ng.si.