Četrtkovi kolokviji na Politehniki Nova Gorica

03. april 2006

Vljudno vabljeni na predavanje prof. dr. Nade Lavrač z IJS v četrtek 6. aprila 2006 ob 15. uri v predavalnici P-7.

Na vseh področjih človekovega delovanja smo priča razkoraku med količino podatkov, ki se shranjujejo na elektronskih medijih, ter člove ko sposobnostjo interpretiranja teh podatkov. Uporaba algoritmov za odkrivanje zakonitosti v podatkovnih bazah omogoča, da iz podatkov avtomatsko izlu čimo nove hipoteze, interpretacije in spoznanja. Predavanje se bo osredotočilo na novej e pristope in aplikacije metod za odkrivanje podskupin v podatkih.

Priponke