Informativni dnevi Univerze v Novi Gorici

19. junij 2006

Univerza v Novi Gorici vabi na informativni dan za magistrski program GOSPODARSKI INŽENIRING in podiplomski študijski program INTERKULTURNI ŠTUDIJI-PRIMERJALNI ŠTUDIJ IDEJ IN KULTUR.

Poslovno-tehniška fakulteta vabi na predstavitev magistrskega programa Gospodarski inženiring (II. stopnja), ki bo v ponedeljek, 26. 6. 2006 ob 16. uri v predavalnici P-1 Univerze v Novi Gorici, Vipavska 13, Nova Gorica

Fakulteta za podiplomski študij vabi na predstavitev podiplomskega študijskega programa Interkulturni študiji-primerjalni študij idej in kultur, ki bo 3. 7. in 4. 9. 2006 ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU (II nadstropje), Novi trg 4, Ljubljana.