Otvoritev novih prostorov Univerze v Novi Gorici

22. september 2006

Univerza v Novi Gorici bo 25. septembra 2006 ob 17. uri otvorila nove prostore v Križni ulici 3 v Gorici (Italiji).

Z otvoritvijo obnovljenih prostorov stavbe nekdanjega Šolskega doma v Gorici bo Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici pridobila dodatnih 1.600 m2 prostorov, ki bodo namenjeni izvajanju Univerzitetnega študijskega programa Okolje in podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju.

V stavbi so urejeni ti prostori:
• dva študentska laboratorija (kemijski in biološko-geološki),
• prostorna študijska soba za študente,
• računalniška učilnica z 20 računalniki,
• amfiteaterska naravoslovna učilnica (60 sedežev),
• štiri dodatne učilnice z 25 – 50 sedeži,
• sejna soba in šest pisarn za predavatelje in tajništvo.

Stavba je opremjena z dostopi in dvigalom za invalide. Študentom in predavateljem je omogočena tudi sprostitev na ograjenem vrtu za stavbo.

Univerza v Novi Gorici bo s pridobitvijo novih prostorov rešila velik del trenutne prostorske stiske, družba ALPE d.d. pa si bo v obnovljeni stavbi zagotovila primerno dejavnost, ki bo upravičevala investicijo in omogočila tako ohranjanje slovenske kulturne dediščine v Gorici kot tudi revitalizacijo zgodovinskega jedra Gorice.

Stavba je bila zgrajena leta 1898 in je predstavljala prvi zasebni šolski center goriških Slovencev v času Avstroogrske. V izobraževalne namene je služila do leta 1976, po tem letu pa so imele v njej do nedavnega svoj sedež slovenske kulturne organizacije.

Univerza v Novi Gorici s tem še dodatno utrjuje svojo mednarodno usmeritev in vpetost v mednarodni akademski prostor po kateri je prepoznavna že od ustanovitve leta 1995. Obenem smiselno dopolnjuje ponudbo univerzitetnega izobraževanja v Gorici, ki je bilo doslej s prisotnostjo Univerze v Vidmu in Univerze v Trstu usmerjeno večinoma na področje družboslovja.