Predavanje v okviru cikla Znanstveni večeri

26. september 2006

Vabimo Vas na predavanje prof. dr. Carla Semenza (Univerza v Trstu, Italija) z naslovom “Spomnim se te, a ne vem, kako se kličeš” Možgani in priklic lastnih imen. Predavanje bo v četrtek, 5. 10. 2006 ob 19. uri na dvorcu Zemono pri Vipavi. Predavanje bo potekalo v okviru cikla Znanstveni večeri.

“Spomnim se te, a ne vem, kako se kličeš”
Možgani in priklic lastnih imen

Carlo Semenza (Univerza v Trstu)

Lastna imena so pomembna v vsakdanjem življenju. Pozabljenje lastnih imen je zelo pogost vir zadrege, ki s starostjo postaja vse pogostejši. Razlike med lastnimi in občimi imeni so predmet številnih filozofskih špekulacij in jezikoslovnih teorij. Še vse do pred dobrima dvema desetletjema pa so bili mehanizmi njihove produkcije pretežno nepoznani in enačeni s tistimi, ki uravnavajo produkcijo občih imen.
V tem predavanju, ki primerja priklic lastnih imen s priklicem občih imen, se bo skušalo odgovoriti na naslednja vprašanja: – Ali so lastna imena v možganih procesirana ločeno od občih imen? – Ali lahko znotraj možgan lociramo predel, ki se ukvarja s procesiranjem lastnih imen? – Ali je procesiranje lastnih imen zahtevnejše od procesiranja občih imen? – Ali se procesiranje lastnih imen s starostjo spreminja drugače kot procesiranje občih imen? – Ali je nevropsihologija lastnih imen uporabna tudi v klinične namene?
Na ta vprašanja bomo odgovorili z metodami kognitivne nevropsihologije. Ugotovitve nekaj kliničnih študij so konsistentne tako s filozofskimi kot z jezikoslovnimi teorijami o razliki med lastnimi in občimi imeni. Predstavljen bo informacijsko procesni model priklica lastnih imen, izpeljan iz nevropsiholoških ugotovitev. S tem bo dokazana psihološka realnost nekaterih jezikoslovnih teorij.