Javno srečanje v organizaciji Fakultete za slovenske študije Stanislav Škrabec

26. september 2006

Fakulteta za slovenske študije Stanislava Škrabca Univerze v Novi Gorici organizira javno srečanje s predstavitvijo programov, smernic in idej na področju raziskovanja in poučevanja jezikoslovnih ved. Srečanje bo v petek, 29. 09. 2006, ob 10. uri v predavalnici P9 Univerze v Novi Gorici.

Javnega srečanja, ki bo potekalo v okviru delavnice Definicija znanstvenih, pedagoških in upravnih izhodišč za skupni program s področja jezikoslovnih ved, se bodo udeležili jezikoslovci z univerz v Vidmu (Udine, Italija), v Münchnu (Nemčija) in v Novi Gorici z namenom, da preučijo možnosti za skupni študijski program s področja jezikoslovnih ved.

Poleg delovnih sestankov je v sklopu delavnice predvideno tudi javno srečanje, na katerem bodo udeleženci predstavili svoje programe, smernice in ideje na področju raziskovanja in poučevanja jezikoslovnih ved. Ker bodo na srečanju sodelovali priznani domači in tuji strokovnjaki s tega področja, verjamemo, da bo pobuda zanimiva tako za študente kot tudi za vse tiste, ki se ukvarjajo z jezikoslovnimi vprašanji.