Univerza v Novi Gorinci na prireditvi Hevreka

16. oktober 2006

Univerza v Novi gorici se bo udeležila prireditve Hevreka, ki bo potekala od 24. do 26. oktobra 2006 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Hevreka je osrednja slovenska prireditev na področju inovativnosti in predstavlja dosežke in rezultate raziskovalno-razvojnih projektov, programe in politike za razvoj inovativnosti ter podporna okolja in organizacije, ki sodelujejo v razvojnih procesih.

Več na: http://www.hevreka.si.