Informativni dan

01. februar 2007

V petek, 9. februarja ob 10h in 15h in v soboto, 10. februarja ob 10h bo Univerza v Novi Gorici v okviru Informativnega dneva predstavila dodiplomske študijske programe in študijske programe 1. in 2. stopnje vsem, ki se zanimajo za študij na naši ustanovi. Informativni dan bo organiziran v prostorih Univerze v Novi Gorici na Vipavski cesti 13 v Novi Gorici, študijska programa Instrumentacija ter Vinogradništvo in vinarstvo bosta predstavljena v Ajdovščini v prostorih Univerze v Novi Gorici na Vipavski cesti 11 C (v bližini Upravne enote Ajdovščina).

Fakulteta za znanosti o okolju ponuja izobraževanje na področju raziskovanja, varstva in upravljanja okolja v okviru univerzitetnega študijskega programa Okolje, ki vključuje vsebine s področij onesnaževanja vode, zraka in tal, ekotoksikologije, zdravstvene ekologije, varstva narave, ocenjevanja vplivov na okolje, ravnanja z odpadki, okoljskega prava, ekonomike, sociologije in psihologije. Za bodoče univerzitetne diplomirane ekologe/ekologinje, je na rednem študiju predvidenih 40 vpisnih mest.

Poslovno-tehniška fakulteta bo predstavila visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring (1. stopnje), ki so ga prenovili v skladu s priporočili Bolonjske deklaracije. Za bodoče diplomirane gospodarske inženirje/gospodarske inženirke je rednem študiju predvidenih 60 vpisnih mest, na izrednem študiju pa 40 vpisnih mest. Študij obsega naravoslovno tehniške, pa tudi ekonomsko organizacijske predmete, kar omogoča diplomantom uspešno povezovanje med področja vodenja in tehnologije. Študij 1. stopnje so nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Gospodarski inženiring (2. stopnje).

Fakulteta za aplikativno naravoslovje bo v študijskem letu 2007/2008 vpisovala v univerzitetni študijski program Instrumentacija. Program združuje znanja fizike, kemije, elektrotehnike, medicinske fizike in znanosti o materialih. Namenjen je bodočim strokovnjakom s področja načrtovanja, izdelave in uporabe zahtevnih merilnih postopkov in naprav. Razpisanih je 45 vpisnih mest, diplomanti pa prejmejo naziv univerzitetni diplomirani inženir/inženirka instrumentacije.

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo bo v študijskem letu 2007/2008 vpisovala v visokostrokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo (1.stopnja). Program združuje znanja agronomije in živilske tehnologije s znanji s področja trženja. Študijska smer predvideva 40 vpisnih mest za redni študij in 20 izredni študij. Po uspešno zaključenem študiju bodo diplomanti pridobili naziv diplomirani inženir/inženirka vinogradništva in vinarstva.

Fakulteta za slovenske študije Stanislava Škrabca razpisuje 40 vpisnih mest na rednem univerzitetnem študijskem programu Slovenistika (1.stopnja) in 40 vpisnih mest na novem univerzitetnem študijskem programu Kulturna zgodovina (1.stopnja). Posebnosti univerzitetnega študijskega programa Slovenistika so predvsem spogledovanje različnih kultur, njihovo jezikovno, zgodovinsko prepletanje, odkrivanje dogajanja na področju likovne in glasbene umetnosti, folkloristike, predvsem pa navezava spoznanega v pedagoško prakso. Diplomantom bo ob koncu študija podeljen naziv univerzitetni diplomiran slovenist/slovenistka. Nov univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina je 3-letni dodiplomski univerzitetni študijski program, ki omogoča pridobitev širokega temeljnega znanja na področju zgodovinskih ved, dodatna pozornost pa je namenjena posebnostim kulturnopolitičnega okolja, v katerem je program nastal. Po uspešno zaključenem študiju bodo diplomanti pridobili naziv univerzitetni diplomirani zgodovinar.

Vabimo Vas, da se udeležite informativnega dneva in podrobno spoznate študijske programe Univerze v Novi Gorici.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si